مهاجرت به کانادا-کمک مهاجرت

ازدواج متقاضی با شهروند قانونی کانادا با مدارک و اسناد قانونی ازدواج قابل اثبات باشد. متقاضیان باید دانش زبانی متوسط رو به بالا انگلیسی، و سواد خواندن و نوشتن فرانسوی داشته باشند. اگر متقاضی به عنوان کارمند موسسه دولتی یا خصوصی مجله خبری مهاجرت فعالیت می کند، به عنوان خوداشتغالی محسوب نمی شود. برای اقامت کانادا از این طریق ، یکی از اعضای درجه یک خانواده یا بستگان شما باید شهروند کانادا باشد. البته آب و هوا در جنوب غربی معتدل است ، جایی که ونکوور در آن قرار دارد.

متقاضیان مهاجرت حتماً باید به این نکته توجه داشته باشند، هر روشی را که برای مهاجرت به کشور کانادا انتخاب می کنند هزینه خاصی در پی خواهد داشت. به عنوان مثال اگر قصد دارید از طریق سرمایه گذاری وارد کانادا شوید بسته به این که کدام شیوه سرمایه گذاری را انتخاب کنید، هزینه های آن متفاوت است. با این حال به صورت تقریبی در این بخش مهمترین هزینه های مهاجرت به کشور کانادا را ذکر می کنیم. مهاجرت به کشور کانادا از طریق روستاها و استان های شمالی نیروی متخصص حرفه ای را برای کمبود نیروهای متخصص جذب می کند و همچنین موجب رونق بازار کار این مناطق و افزایش جمعیت شهرها و روستاهای کم جمعیت می شود. افزون بر این دولت کانادا برای رفع کمبود در بخش های تجاری و سرمایه گذاری در صنایع مختلف این مناطق کمک می کند.

شرایط مهاجرت به کانادا 2020

متقاضی بدون نیاز به مدرک زبان و بدون نیاز به مدرک تحصیلی از طریق این برنامه می تواند به کشور کانادا مهاجرت کند. از مزایای مهم مهاجرت به کانادا از طریق برنامه ICT عدم محدودیت سنی و امکان اخذ ویزای همراه برای همسر و فرزندان می باشد. در واقع در مسیر مهاجرت به کشور کانادا متقاضی باید دارای هزینه مهاجرت به کانادا در هر مرحله از اخذ ویزای اقامت باشد. برنامه ICT یا Intra Company Transferees برنامه انتقال درون شرکتی یکی از برنامه های مهاجرتی به کانادا است. متقاضی از طریق این برنامه مهاجرتی می تواند شرکت تجاری و کسب و کار خود را به کانادا منتقل کند. برای مهاجرت از طریق این برنامه متقاضی بدون نیاز به دارا بودن مدرک زبان و بدون نیاز به مدرک تحصیلی می تواند به کشور کانادا مهاجرت کند.

هدف از این برنامهٔ مهاجرتی، تقویت اقتصاد و بازار کار کانادا با جذب افرادی از خارج کشور است که سرمایه، مهارت‌های کارآفرینی، و هوش تجاری دارند؛ مانند سرمایه‌گذارها، کارآفرینان و افراد خوداشتغال‌. پس از دریافت CSQ متقاضی برای دریافت اقامت دائم به ادارهٔ مهاجرت و شهروندی کانادا درخواست می‌دهد تا امور مربوط به معاینهٔ پزشکی و تایید عدم سوء‌پیشینه انجام شود. هزینهٔ درخواست در این طرح، ۱۰۴۰ دلار کانادا است (به‌جز درخواست اولیه که رایگان انجام می‌شود). مدت زمان لازم برای بررسی درخواست معمولا بین ۱۵ تا ۱۷ ماه طول می‌کشد. در برخی از برنامه‌های مهاجرتی همچون سرمایه گذاری، کارآفرینی و خود اشتغالی، با توجه به شرایط هر متقاضی از آن‌ها مصاحبه به عمل می‌آید تا اهداف و کسب و کار و تطابق آن‌ها با قانون، تعیین و بررسی شوند.

  • اما مهاجرت و اخذ اقامت این کشور شگفت انگیز به سادگی میسر نمی‌شود.
  • به صورت کتبی تعهد دهد که به مدت سه سال ساپورت مالی همسر خود را به عهده خواهد گرفت.
  • یا پس از پایان دوره آموزشی فعلی، نسبت به ادامه تحصیل در یک دوره آموزشی دیگر اقدام نمایید.
  • برنامه پناهندگی در کانادا برای افرادی که از خارج از مرزهای کانادا درخواست پناهندگی می‌دهند.
مهاجرت به کشور کانادا در سال های اخیر شتاب روز افزونی به خود گرفته است . مهاجرت تحصیلی ، مهاجرت سرمایه گذاری ومهاجرت از طریق کارپر طرفدار ترین شیوه های مهاجرتی به کشور کانادا و اخد اقامت کانادا در این سال های اخیر میباشند . اداره مهاجرت و پناهندگی و شهروندی کانادا IRCC بر اساس شرایط دشوار شهروندان افغانستان در این کشور و کشورهای دیگر شرایط لازم برای مهاجرت افغانها به کشور کانادا را از روش های مختلف مهاجرتی تسهیل کرده است.

نتیجه گیری مهاجرت به کانادا